Keresés
Termékek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Office X-Press Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1034 Budapest Bécsi út 118/a. cégjegyzékszám: 01-09-718069; adószáma: 13086936-2-43; pénzforgalmi száma: 10102093-50136300-01000007; info@officexpress.hu ); képviseli: Kovács-Boros Róbert ügyvezető igazgató önállóan; (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Office X-Press Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.officexpress.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Office X-Press ) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Office X-Press Kft. kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A felhasználói körből ki van zárva Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak. 1.2. A Office X-Press Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 1.3. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Partner a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon). A szerződések tartalmáról a Szolgáltató a Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt. 1.4. Ügyfélszolgálat: Office X-Press Kft. Ügyfélszolgálati iroda helye: 1034 Budapest Bécsi út 118/a Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétfőtől csütörtökig: 8.00-17.00, pénteken: 8.00-15.00 óráig) Telefon: +36 (1) 464 3570 (hétfőtől péntekig) Telefax: +36 (1) 464 3571 Internet cím: www.officexpress.hu E-mail: info@officexpress.hu 2. Regisztráció 2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, vásárlásra. 2.2. Az Outlet áruházban való vásárláskor technikai okokból új regisztráció szükséges. A Partner a főoldalon található Outlet áruház ikon segítségével jut át a Outlet áruház ismertető oldalra, ahol a regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor az új regisztrációra, vásárlásra. 2.3. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 3. Megrendelés 3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége kérjük, forduljon bizalommal vevőszolgálatunkhoz. Vevőszolgálatunk adatait 1. pontban találja. 3.2. A vételár, cégként bejelentkezett felhasználók esetén a termék mellett feltüntetett nettó ár, magánfelhasználóként bejelentkezett felhasználók esetén a termék mellett feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szortiment-, illetve márkakedvezménnyel rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett az "Ön ára" oszlopban az aktuális szortiment- és márkakedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg. A szortiment-, illetve márkakedvezmény kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga, melyet a Szolgáltató külön hirdetményeiben (Kulcs a Sikerhez vagy hírlevélben) teszi elérhetővé. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szortiment és márkakedvezmény rendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti. 3.3. A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő árut, a megrendelést követő 3 munkanapon belül 8 és 17 óra között díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével Budapest területén, ha az adott megrendelés nettó értéke eléri a 12.500 (tizenkettőezerötszáz) forint összeget, Pest megye és Komárom- Esztergom megye területén nettó 30.000 (harmincezer) forint összeget, illetve Budapest, Pest megye és Komárom- Esztergom megyén kívülre eső területek esetén nettó 50.000 (ötvenezer) forint összeget. A területi felosztás alapján meghatározott nettó forint összeget el nem érő megrendelések esetén a fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy Budapest területén 3000 (háromezer) Ft + ÁFA , Pest megye és Komárom- Esztergom megye területén 4000 (négyezer) Ft+ ÁFA, Pest megye és Komárom- Esztergom megye területén kívül eső területek esetén 5000 (ötezer) Ft+ ÁFA fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül. A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak. Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából együtt kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a megrendelés a területi felosztás alapján meghatározott nettó forint összeg értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása Partnereink számára ingyenes lesz. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállításra van lehetőség, előzetes egyeztetés esetén. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Partner a fentiektől (saját szállítóeszköz vagy szállítmányozó cég igénybevétele) eltérő egyéb szállítási módokat is megrendelhet (Posta, futárszolgálat, egyéb szállítmányozó cég). A Szolgáltató tájékoztatja a Partnert, hogy ezen egyéb szállítási módok igénybevétele esetén a fenti díjmentesség, illetve kedvezményes fuvardíj nem alkalmazható. 3.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Partner elállhat vásárlási szándékától. 3.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha a Partner a megrendelés írásbeli visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelést, 10% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség ellenértéke. 3.6. A Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 3.7. Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Partner részére, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 3.8. A rendelés visszaigazoló e-mailben, visszaigazolt időpontok tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont is lehetséges attól függően, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie a Szolgáltatónak. Ha a visszaigazolásban szereplő szállítási határidő meghaladja a 15 napot, abban az esetben a Partner elállhat a Szerződéstől. A Partner abban az esetben is elállhat a Szerződéstől, ha a Szolgáltató a visszaigazolásban szereplő időponthoz képest 15 napot meghaladó késedelembe esik a szállítással. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben minden lehetőt elkövetünk, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytassuk. 3.9. A leadott rendeléseket, az ország egész területén teljesítjük. A rendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 17 óráig biztosítjuk. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállításra van lehetőség, előzetes egyeztetés esetén. 4. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek 4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Partnernek részére kiszállítja munkanapokon H-Cs: 8-17 óráig, P: 8-15 óráig vagy előzetes egyeztetés alapján egyéni időpontban, a megrendelés során jelzett szállítási címre. Amennyiben a megrendelt árut a Szolgáltató szállítja ki a Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés a Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át a Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut a Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak a Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szolgáltató végzi. Abban az esetben, ha a Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Partnernek történő átadásával száll át a Partnerre, a Szolgáltató telephelyén. 4.2. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállításra van lehetőség, előzetes egyeztetés esetén. Szolgáltató a megrendelt árut, a megrendelés beérkezésétől, visszaigazolásától számított, következő 3 munkanapon belül H-Cs: 8- 17 óra között, P: 8- 15 óra között házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak kizárólag előzetes egyeztetés után áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek. A Partner köteles az áru átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben a Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, a Partner pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni a Szolgáltató részére. 4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 4.4. Új Partnerek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével a Partner kérésére, a Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet a Szolgáltató minden negyedév zárását követően "késedelmi kamatértesítő levélben" küld meg a Partner részére. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson a info@officexpress.hu , vagy az "Elérhetőségünk" menüben található telefonszámon. A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be. 4.5. A Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. 4.6. A Partnerek számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja használni, értékesíteni, illetve tévesen rendelte azt. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. 4.7. A Office X-Press Kft. ezúton tájékoztatja Partnereit, hogy az áfatörvény 177.§- ában meghatározott lehetőséggel élve az általa kiállított számlákat nem írja alá és nem látja el bélyegző lenyomattal, mivel azok ezek nélkül is megfelelnek a számlával, mint könyvviteli bizonylattal szemben támasztott követelményeknek. 4.8. A Office X-Press Kft. kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor a Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott írásos információt vesszük figyelembe (Office X-Press Kft. által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult a Office X-Press Kft. számlakorrekciót kezdeményezni. Office X-Press Kft. kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás, vagy utólagos terhelés formájában. 5. Garancia, szavatosság 5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában a Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, a Partner által elérni kívánt speciális célra alkalmas. 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát szakszervizzel felülvizsgáltatni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli. 6. Egyebek 6.1. A Office X-Press Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 6.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 6.3. A Szolgáltató a Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A megrendeléssel és a jelen ÁSZF Elfogadásával együtt a nem természetes személy Partner kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató részére hírlevelet és egyéb reklámmegkeresést küldjön. A Szolgáltató a Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató a Partnerek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. 6.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF az irányadó. 6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendeze, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 6.6. A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg a Partner a Szolgáltatótól vagy a Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles a Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni a Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. A Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket a Szolgáltató részére. A Partner kijelenti, hogy a Szolgáltató tulajdonjog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik. 6.7. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Budapest, 2011.03.31.